dx.doi.org/10.5553/BenM/138900692020047001001, hdl.handle.net/1765/126412
Beleid & maatschappij
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Nooteboom, L., Eilander, W.J., van der Voet, J, Kuipers, B.S, Steijn, A.J, & Vermeiren, R.R.J.M. (2020). Verschillend organiseren, verschillend functioneren? De invloed van de organisatie van Jeugd- (en Gezins)teams op het teamfunctioneren*. Beleid & maatschappij, 47(1), 3–20. doi:10.5553/BenM/138900692020047001001