De aanleiding tot deze bundel vormt het 70-jarig bestaan van het Nederlands Arbitrage Instituut (“NAI”) en het afscheid van mevrouw mr. Fredy von Hombracht-Brinkman. Fredy von Hombracht-Brinkman is gedurende 38 jaren bij het Nederlands Arbitrage Instituut werkzaam geweest. Gedurende deze lange periode heeft zij met hart en ziel aan de ontwikkeling van het NAI bijgedragen, waarvan de laatste 18 jaren als directeur/administrateur. De dank vanuit het NAI voor haar tomeloze inzet is buitengewoon groot. Als blijk van deze dankbaarheid dragen wij deze bundel namens het bestuur van het NAI dan ook graag aan haar op.

De titel van deze bundel luidt “Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI”. De afkorting “ADR” staat voor “Alternative Dispute Resolution” of, zo men wil, “Anders Dan Rechtspraak”. Hieronder verstaan wij in dit verband arbitrage, bindend advies en mediation. Deze alternatieve vormen van geschilbeslechting vervullen in de praktijk een belangrijke rol naast overheidsrechtspraak en voorzien duidelijk in een behoefte, in diverse opzichten. Dit wordt tevens onderkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.2 In deze bundel staat de institutionele alternatieve geschilbeslechting centraal, met een bijzondere focus op het NAI.

hdl.handle.net/1765/126461

Klaassen, C.J.M, Meijer, G.J, & Schleijpen, C.L. (2019). ADR en 70 jaar NAI. In Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (pp. 1–6). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126461