De betekening van stukken in het buitenland is een van de ‘pijnpunten’ in een grensoverschrijdende procedure. De Verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken trad op 31 mei 2001 in werking met het doel om de verzending van gerechtelijke en buitenge-rechtelijke stukken te verbeteren en te versnellen. De praktijk leerde dat de verordening hier-in maar ten dele geslaagd was en dat de regeling op enkele punten onduidelijk was. Op 13 november 2007 werd een nieuwe Betekeningsverordening (af te korten als Bet-Vo) aangenomen. Deze is met ingang van 13 november 2008 toepasselijk en vervangt de bestaande verordening. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan het functioneren van het Europese systeem van betekening en de wijzigingen die de nieuwe verordening met zich meebrengt.

, ,
hdl.handle.net/1765/12655
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Private Law

Kramer, X. (2008). Naar een effectievere grensoverschrijdende betekening van stukken. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 172–178. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12655