De focus van dit rapport is het risico op discriminatie bij de inzet van digitale middelen die het proces van werving en selectie ondersteunen maar waarbij gemerkt of ongemerkt, bewust of onbewust sprake kan zijn van discriminatie. Deze middelen kunnen relatief eenvoudig zijn, zoals query gebaseerde databases, maar ook innovatieve recruitmenttechnologieën zoals geavanceerde chatrobots, video-interviewsystemen en online assessmenttools. Het doel van de verkenning is om een breder inzicht te verkrijgen in het gebruik van recruitmenttechnologieën bij werving en selectie van werknemers; in de wijzen waarop deze methoden worden ingezet; en wat de risico’s op discriminatie en uitsluiting zijn bij het gebruik van dergelijke technologieën. De volgende vragen staan centraal in het onderzoek: 1. Welke recruitmenttechnologieën ondersteunen het wervings- en selectieproces op dit moment en hoe werken deze recruitmenttechnologieën? 2. Op welke wijzen worden deze recruitmenttechnologieën ingezet door (intermediaire) partijen die betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces? 3. Wat zijn de juridische randvoorwaarden voor de inzet van digitale instrumenten en systemen in het recruitmentproces? 4. Op welke wijzen kunnen recruitmenttechnologieën tot discriminatie leiden bij werving en selectie? Dutch report about automated hiring. The report presents a scan of the market for recruitment technologies, their practical usage by employers and discrimination legislation. It calls attention, among others, to the use of automated hiring for specific job categories, mainly 'high volume' jobs; to the lack of transparant technological validation; low awareness of anti-discrimination legislation; the increasing capacities of employers for collecting data on applicants; and the increasing capacity of employers to turn away applicants before in-person interaction has taken place. Key words: algorithms, bias, discrimination, recruitment Sleutelwoorden: algoritmes, bias, discriminatie, werving en selectie

hdl.handle.net/1765/126718
Rapport voor Inspectie SZW

Grommé, F, S. Emmert (Sophie), N. Wiezer (Noortje), & C. Thijs (Claartje). (2019). Digitale arbeidsmarktdiscriminatie : inzicht in de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie door de inzet van recruitment technologieën in werving en selectie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126718

Additional Files
publisher's information