In dit artikel onderzoeken wij met behulp van inzichten uit de rechtseconomie of beperking van de aansprakelijkheid van toezichthouders wegens falend toezicht wenselijk is. Omdat er redenen zijn om te vrezen dat onbeperkte aansprakelijkheid tot excessief toezicht leidt, betogen wij dat de aansprake-lijkheid inderdaad beperkt moet worden. Deze beperking moet niet bestaan in een maximumbedrag waarvoor de toezichthouder aansprakelijk kan zijn, maar in een soepeler gedragsstandaard, zoals ‘opzet of grove schuld’.

hdl.handle.net/1765/126740
Tijdschrift voor Financieel Recht

Dijksta, R.J, & Visscher, L.T. (2007). Aansprakelijkheidsbeperking van (markt)toezichthouders. Tijdschrift voor Financieel Recht, 2007, 140–147. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126740