Het humaan metapneumovirus (HMPV) behoort tot de familie Paramyxoviridae, subfamilie Pneumovirinae, genus Metapneumovirus, en is voor het eerst beschreven in 2001. HMPV is verwant aan het humaan respiratoir syncytieel virus (HRSV), een belangrijke veroorzaker van luchtweginfecties. Na HRSV is HMPV een van de belangrijkste veroorzakers van bronchiolitis in jonge kinderen. Bij volwassenen resulteert infectie met HMPV normaliter in relatief milde, verkoudheid-achtige symptomen. Jonge kinderen, ouderen en individuen met een verzwakte weerstand vormen de risicogroepen voor infecties met HMPV. In deze belangrijkste risicogroepen kunnen ernstige infecties aan zowel de bovenste als onderste luchtwegen ontstaan en om die reden is het ontwikkelen van een vaccin tegen HMPV gewenst. Dergelijke vaccinatie strategie├źn moeten vooral gericht zijn op het voorkomen van ernstige infecties in de onderste luchtwegen. Het voorkomen van verschillende varianten van HMPV zou van invloed kunnen zijn op de werkzaamheid van een vaccin. Een vaccin dat bescherming biedt tegen infectie met de ene variant hoeft namelijk niet vanzelfsprekend bescherming te bieden tegen infectie met een andere variant. Omdat er aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van meerdere HMPV varianten, hebben we in hoofdstuk 2 de genetische en antigene eigenschappen van verschillende HMPV-isolaten bestudeerd. Hiervoor zijn de sequenties (genetische blauwdruk) bepaald van 84 fusie eiwitten (F) en 35 aanhechtingseiwitten (G). Dit zijn eiwitten aan de buitenkant van virusdeeltjes waartegen de afweerreactie van de mens voornamelijk gericht is. Aan de hand van deze sequenties konden de virus-isolaten worden ingedeeld in twee genetische hoofdgroepen (A en B), die beiden verder konden worden verdeeld in 2 subgroepen (A1, A2, B1 en B2). Tevens werden tussen deze twee hoofdgroepen grote antigene (serologische) verschillen aangetoond. Antistoffen gericht tegen een groep A virus bleken veel beter in staat te zijn om groep A virussen dan groep B virussen te herkennen. Op basis van deze genetische en antigene verschillen hebben wij twee HMPVserotypen gedefi nieerd.

, , , ,
R.A.M. Fouchier (Ron) , A.D.M.E. Osterhaus (Albert)
Erasmus University Rotterdam
European Union, MedImmune Vaccines, USA
hdl.handle.net/1765/12678
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Herfst, S. (2008, June 26). Towards a Human Metapneumovirus Vaccine. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12678