In dit artikel onderzoeken wij met behulp van inzichten uit de rechtseconomie of beperking van de aansprakelijkheid van toezichthouders wegens falend toezicht wenselijk is. Omdat er redenen zijn om te vrezen dat onbeperkte aansprakelijkheid tot excessief toezicht leidt, betogen wij dat de aansprakelijkheid inderdaad beperkt moet worden. Deze beperking moet niet bestaan in een maximumbedrag waarvoor de toezichthouder aansprakelijk kan zijn, maar in een soepeler gedragsstandaard, zoals ‘opzet of grove schuld’.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/126793
Journal Tijdschrift voor Toezicht
Citation
Visscher, L.T, & Dijkstra, R.J. (2012). Aansprakelijkheidsbeperking van (markt)- toezichthouders. Tijdschrift voor Toezicht, 3(4), 22–37. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126793