Toen de jurist en rechtsfilosoof Richard A. Posner (1939) in 1981 de overstap maakte van een professoraat aan de University of Chicago naar de rechterlijke macht, had hij al een grote naam verworven met het toepassen van economische inzichten op het recht.

Hoewel hij daarna blijk gaf van een nog bredere belangstelling, bleef die economische aanpak kenmerkend voor zijn publicaties, ook voor zijn in 2008 verschenen boek How Judges Think. Voldoende aanleiding om dit boek hier vanuit een rechtseconomische invalshoek te bespreken. [...]

hdl.handle.net/1765/126797
Rechtstreeks

Kerkmeester, H.O, & Visscher, L.T. (2010). Hoe rechters denken: Richard Posner over het werk van de rechterlijke macht. Rechtstreeks, 2010(4), 8–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126797