Uit dit rapport blijkt onder meer dat slechts 45% van de theoretische grondslag aan WOZ-waarde in de heffing van de gemeentelijke onroerendezaak-belastingen wordt betrokken als gevolg van wettelijke waarderingsuitzonderingen.

hdl.handle.net/1765/126918
Rapport geschreven in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Schep, A.W. (2020, May 18). Herijking waarderingsuitzonderingen WOZ. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126918