Uit dit rapport blijkt onder meer dat slechts 45% van de theoretische grondslag aan WOZ-waarde in de heffing van de gemeentelijke onroerendezaak-belastingen wordt betrokken als gevolg van wettelijke waarderingsuitzonderingen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/126918
Note Rapport geschreven in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Citation
Schep, A.W. (2020, May 18). Herijking waarderingsuitzonderingen WOZ. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/126918