Jaarlijks neemt het aantal cosmetische behandelingen met permanente en resorbeerbare fillers toe, en daarmee ook de incidentie van bijwerkingen en complicaties. Artsen buiten de cosmetische geneeskunde denken vaak niet aan fillers als mogelijke oorzaak van een onbegrepen verdikking van de huid met of zonder tekenen van inflammatie. In het Erasmus MC is sinds 2011 een speciale polikliniek voor patiënten met complicaties als gevolg van een cosmetische behandeling met een filler. Daar kunnen zij behandeld worden met intralesionale lasertherapie. Wij beschrijven 3 patiënten die naar onze polikliniek verwezen werden.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/127132
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Organisation Department of Dermatology
Citation
Schelke, L.W, T. Decates (Tom), C. Hu (Chen), & Velthuis, P. (2019). Een poli voor complicaties van fillers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163(4). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127132