Marktordening in de gezondheidszorg is verre van eenvoudig. Er is sprake van een complexe zoek-tocht naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen. Deze sluiten elkaar niet uit, maar dienen hand in hand te gaan. In het Nederlandse zorgstelsel is daarom gekozen voor ge-reguleerde marktwerking. Gerelateerd hieraan staan in deze oratie drie onderwerpen centraal, te weten mededingingstoezicht, keuzegedrag van patiënten en faillissementen & winstuitkering

hdl.handle.net/1765/127293
T P E Digitaal
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Varkevisser, M. (2019). Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg. T P E Digitaal, 13(3), 56–69. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127293