In de annotatie wordt ingegaan op de leer van het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur in het belastingrecht. In de casus zijn 433 objecten buiten de heffing van de rioolheffing gehouden, zonder dat hiervoor een vrijstelling bestaat in de regeling. Deze objecten hadden dus in de heffing moeten worden betrokken. In de noot wordt ook ingegaan op de wijze van procederen door de heffingsambtenaar van de gemeente, die gevolgen heeft voor de uitkomst.

hdl.handle.net/1765/127408
Erasmus School of Law

Monsma, A.P. (2020). 2020, 242, (Begunstigend beleid leidt tot vernietiging aanslagen rioolheffing. 433 WOZ-objecten zonder duidelijke uitleg heffingsambtenaar buiten heffing gelaten (nr. 17/3747)). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127408