Aanleiding en vraagstelling Sinds 2003 heeft binnen ENECO Energie een intensivering van het veiligheidsbeleid plaatsge-vonden. Deze intensivering heeft vooral betrekking gehad op de invoering van nieuwe regels en procedures, verscherpt toezicht en toegenomen veiligheidsvoorlichting en -training. De meeste maatregelen zijn van bovenaf opgelegd. Daarmee valt het veiligheidsbeleid te typeren als bureaucratisch. De bedoelingen van het geïntensiveerde veiligheidsbeleid waren het terug-dringen van het aantal incidenten en ongelukken en het verhogen van het veiligheidsbewust-zijn onder de medewerkers. Deze toegenomen inspanningen hebben vooralsnog echter niet ge-leid tot aantoonbaar verbeterde veiligheidsprestaties. De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek, luidt dan ook: Hoe kan worden begrepen dat de intensivering van het bureaucrati-sche veiligheidsbeleid vooralsnog niet tot sterk verbeterde veiligheidsprestaties heeft geleid?

, ,
hdl.handle.net/1765/12749
Department of Sociology

Abaaziz, I., Bacharias, Y., & Mascini, P. (2007). Veiligheidscultuur bij ENECO. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12749