Het ‘Nierteam aan Huis’ (NTAH) project is in de periode van 2016-2018 uitgevoerd. NTAH is een voorlichtingsprogramma voor patiënten met terminale nierinsufficiëntie en wordt gegeven bij de patiënten thuis. De patiënt en hun sociale netwerk worden voorgelicht over terminale nierinsufficiëntie en de behandelvormen hiervan door daarin getrainde voorlichters.
Dit project toonde aan dat deze unieke vorm van voorlichting in verschillende regio’s in Nederland implementeerbaar is met goede resultaten op effectiviteit en kwaliteit. Bovendien bleek uit onze analyse dat NTAH bijzonder kosteneffectief is. Om deze reden bevelen wij aan om de thuisvoorlichting landelijk in te voeren en financieel mogelijk te maken.