Kernpunten:
- Een uitsluitend rationeel perspectief op de relatie tussen kennis en beleid kan leiden tot een verdere formalisering van deze relatie, met negatieve consequenties voor de waarde van wetenschappelijke advisering.
- Effectieve inzet van kennis voor gezondheidsbeleid vergt inzicht in de incrementele interactie tussen de VTV en het Ministerie van VWS, waarbij de formele presentatie van de VTV even belangrijk is als het informele werk dat daarvoor ‘achter de schermen’ wordt verricht door beleidsmakers en kenniswerkers.
- De vormgeving van de rol van de VTV binnen evidence-based gezondheidsbeleid kan als ’good practice’ voor beleidsinstrumenten voor lokale en egionale overheden dienen. Daarbij moet flink worden ingezet op samenwerking tussen onderzoekers enerzijds, en de gemeentelijke en provinciale belanghebbenden anderzijds.

Additional Metadata
Keywords evidence-based gezondheidsbeleid, kennismanagement, kennis- en beleidsinteractieprocessen, grenzenwerk.
Persistent URL hdl.handle.net/1765/127576
Journal Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Organisation Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
Citation
van Egmond, C, Bekker, M.P.M, Bal, R.A, & van der Grinten, T.E.D. (2007). De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 85(7), 399–406. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127576