Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/127855
Journal Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur
Citation
de Kloe, H.J. (2019). Voorzienbare schuldeisersbenadeling bij bestuurdersaansrpakelijkheid in faillissement; een Geocopter-view. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, (6), 158–165. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127855