Doel Er was de afgelopen 10 jaar een daling in het aantal patiënten dat zich jaarlijks op de Spoedeisende Hulp (SEH) meldt met letsel door een ongeval of geweld, vooral in de subgroep van patiënten die geen opname in het ziekenhuis behoefden. Wij onderzochten hoe het aantal letselgerelateerde SEH-bezoeken en huisartscontacten zich ontwikkelde in de periode 2013-2017. Opzet Retrospectief, beschrijvend trendonderzoek. Methode Voor de berekening van de trend in SEH-bezoeken in Nederland maakten wij gebruik van gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) over de periode 2013-2017. Voor de trend in huisartscontacten (huisartsenpraktijken zowel als huisartsenposten) gebruikten wij gegevens van de Nivel Zorgregistraties. Om de trends te kunnen vergelijken maakten wij onderscheid in licht en ernstig letsel. De aantallen uit de registraties werden geëxtrapoleerd naar aantallen voor heel Nederland. Resultaten In de onderzochte periode daalde het aantal patiënten met licht letsel dat de SEH bezocht met 38,5%, terwijl het aantal patiënten met ernstig letsel (fracturen en hersenletsel) steeg met 4,1%. In dezelfde periode steeg het aantal huisartscontacten wegens licht letsel in huisartsenpraktijken met 25% en bij huisartsenposten met 43%; het aantal contacten wegens ernstig letsel nam in de eerste lijn toe met respectievelijk 5,1% (praktijk) en 31% (huisartsenposten). Conclusie De rol van huisartsen in de behandeling van patiënten met licht letsel neemt toe. De trend in ernstig letsel vormt een betere indicator voor monitoring van ongevallen en geweld in Nederland.

hdl.handle.net/1765/127966
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Panneman, M.J.M, Gaakeer, M, Jansen, T. (Tessa), van Beeck, E.F, & Blatter, B.M. (2020). Stijging lichte letsels bij de huisarts valt samen met daling op de SEH. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 164(23). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127966