Recent nam minister Hoekstra het advies over van de Commissie toekomst accountancysector om een raad van commissarissen (RvC) voor grote accountantsorganisaties verplicht te stellen. Welk effect zal het instellen van een RvC naar verwachting op de controlekwaliteit hebben?
IN HET KORT
●De instelling van een RvC kan mogelijk indirect, via het toezicht op het bestuur, bijdragen aan de controlekwaliteit.
●De invloed van de RvC hangt echter af van de vormgeving en inpassing binnen de accountantsorganisaties.
●Het verdient aanbeveling om bij het verplichten van een RvC maatwerk te laten prevaleren boven uniformiteit.

hdl.handle.net/1765/128250
Economisch-Statistische Berichten
Corporate and Financial Law

Eijkelenboom, E.V.A. (2020). Maatwerk van belang bij het instellen van een raad van commissarissen. Economisch-Statistische Berichten, 105(4787S), 65–69. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128250