Tijdens de coronacrisis heeft de reguliere zorg grotendeels stilgelegen. Nu de zorg weer opstart moeten we nadenken over de volgorde waarin dat het beste gedaan kan worden. Alleen kijken naar urgentie is daarbij niet genoeg.

IN HET KORT
●De capaciteit van de gezondheidszorg is onvoldoende om alle zorg weer op te starten en in te halen.
●Het afwegingskader voor de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering vormt daarvoor een goed uitgangspunt.
●Naast urgentie moeten effectiviteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid meegewogen worden bij de zorgprioritering.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/128263
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Bakx, P.L.H, van Baal, P.H.M, van Exel, N.J.A, & Wouterse, B. (2020). Gebruik bestaand afwegingskader bij heropstarten zorg. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128263