Tijdens de coronacrisis heeft de reguliere zorg grotendeels stilgelegen. Nu de zorg weer opstart moeten we nadenken over de volgorde waarin dat het beste gedaan kan worden. Alleen kijken naar urgentie is daarbij niet genoeg.

IN HET KORT
●De capaciteit van de gezondheidszorg is onvoldoende om alle zorg weer op te starten en in te halen.
●Het afwegingskader voor de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering vormt daarvoor een goed uitgangspunt.
●Naast urgentie moeten effectiviteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid meegewogen worden bij de zorgprioritering.

hdl.handle.net/1765/128263
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Bakx, P.L.H, van Baal, P.H.M, van Exel, N.J.A, & Wouterse, B. (2020). Gebruik bestaand afwegingskader bij heropstarten zorg. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128263