De hoofdvraag luidt:
Vanuit welke veranderende politieke, maatschappelijke en professionele opvattingen is tijdens de kabinetten Den Uyl tot Rutte-III het beleid voor cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet on-derwijs vormgegeven, welke vormen van beleidssturing zijn daarbij aangewend en hoe kunnen beleid en sturing verklaard worden?

Additional Metadata
Keywords cultuuronderwijs, cultuuronderwijsbeleid, cultuureducatie, kunsteducatie, kunstvakken, kunstzinnige oriƫntatie, kunst & cultuur, culturele en kunstzinnige vorming, ckv, kunst algemeen, curriculum.nu, beleid, onderwijs, onderwijsbeleid, basisschool, voortgezet onderwijs, funderend onderwijs, culturele instellingen, cultuur & school, cultuureducatie met kwaliteit, Den Uyl, Van Agt, Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte, Van der Ploeg, Wallage
Promotor M.C.R. Grever (Maria) , C.J.M. van Eijck (Koen)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/128269
Citation
Hagenaars, P.H.A.M. (2020, July 9). Opdracht & Onmacht: Cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128269