Achtergrond Jaarlijks worden er in Nederland circa 19.000 borstvergrotingen uitgevoerd. Hoewel het zelden gebeurt, kan chirurgisch trauma aan borstweefsel aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een desmoïdtumor. Casus Een 54-jarige vrouw die in haar voorgeschiedenis een borstvergroting met siliconenimplantaten had ondergaan, meldde zich met een snel progressieve zwelling in de linker borst. Radiologisch en histopathologisch onderzoek bevestigden de diagnose ‘desmoïdtumor’. De patiënte werd voorbereid voor chirurgische resectie van de tumor en reconstructie van de borst. Na overleg tussen de werkgroepen mamma- en wekedelentumoren zagen wij echter af van de operatie vanwege een hoog risico op een recidief bij operatie. Samen met de patiënte kozen wij voor een conservatief beleid met radiologische follow-up binnen een landelijke trial. Conclusie Een desmoïdtumor in de borst is een zeldzame aandoening die wereldwijd steeds vaker aanvankelijk expectatief wordt behandeld. Multidisciplinaire besprekingen dragen bij aan het bieden van de beste tumorgerichte en patiëntspecifieke therapie.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/128317
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Burlage, L.C., Timbergen, M.J.M., Verhoef, C, & Corten, E.M.L. (2018). Een ongewone tumor na een borstvergroting. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(50). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128317