doi.org/10.1097/ftd.0000000000000746, hdl.handle.net/1765/128432
Therapeutic Drug Monitoring
Department of Pharmacy

de Winter, B.C.M, de Hoog, M., Vet, N.J, Dunk-Craaijo, J.H., Koch, B.C.P., & de Wildt, S.N. (2020). Finger-Prick Blood Sampling for Therapeutic Drug Monitoring: Be Aware of Skin Contamination by Nebulized Drugs. Therapeutic Drug Monitoring, 42(3), 512–513. doi:10.1097/ftd.0000000000000746