In de annotatie wordt ingegaan op de gedoogplicht die volgt uit de Algemene Transport Overeenkomst (ATO) die de gemeente met de energieleverancier heeft gesloten ten behoeve van de aansluiting van lantaarnpalen op het elektriciteitsnetwerk. In de procedure komt aan de orde hoe ver die gedoogplicht reikt. Zijn alleen de aansluitkabels van de lantaarnpalen uitgezonderd van heffing, of ook alle andere kabels in hetzelfde perceel, of wellicht zelfs het gehele elektriciteitsnetwerk? Voor de beantwoording van die vragen heeft het hof de betreffende bepalingen in de overeenkomst uitgelegd.

hdl.handle.net/1765/128809

Monsma, A.P. (2019). 2020, 305, (Algemene voorwaarden bij de aansluit- en transportovereenkomst van elektriciteit voor grootverbruikers breiden de gedoogplicht voor de aansluitkabels van lantaarnpalen niet uit naar andere kabels. (nr. 18/00533)). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/128809