Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/129668
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
Merkx, M.M.W.D. (2020). 2020, 2020/105, (Het feit dat de schatkist per saldo geen financieel nadeel heeft geleden vormt geen reden om een vergrijpboete vanwege opzet achterwege te laten). Het feit dat de schatkist per saldo geen financieel nadeel heeft geleden vormt geen reden om een vergrijpboete vanwege opzet achterwege te laten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/129668