Veelvuldig internationaal onderzoek toon aan dat een positieve professionele werkomgeving een positief effect heeft op de patiënt, de medewerker en organisatie-uitkomsten. In Nederland wordt het meten van de werkomgeving binnen teams nog niet gedaan. Dit komt enerzijds door onvoldoende kennis over het concept ‘werkomgeving’. Anderzijds omdat nog onduidelijk is welk instrument geschikt is om dit te meten. Doel van dit project over teamsamenwerking was het identificeren van een passend, valide, betrouwbaar en efficiënt meetinstrument voor het in kaart brengen van een (positieve, professionele) werkomgeving. Ziekenhuizen kunnen dit meetinstrument inzetten om essentiële aspecten van een werkomgeving te meten. Daarnaast om te monitoren of interventies leiden tot een meer positieve professionele werkomgeving. Een dergelijk meetinstrument verschaft bestuurders, lijnmanagers en zorgprofessionals belangrijke stuurinformatie over de werkomgeving van medewerkers in ziekenhuizen.

hdl.handle.net/1765/129689
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Maassen, S., van Oostveen, C., Weggelaar-Jansen, A. M., Brekelmans, G., & Vermeulen, H. (2018). Interprofessionele teamsamenwerking: SUPPORTT project. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/129689