Op 12 februari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan inzake de rechtsbescherming bij fiscale internationale gegevensuitwisseling. De ABRvS merkte een verzoek om inlichtingen aan als een bestuurlijk rechtsoordeel dat gelijkgesteld moest worden met een besluit. Op die manier werd een rechtsingang gecreƫerd voor belanghebbende. Auteurs onderzoeken de reikwijdte van deze beslissing waarbij tevens wordt ingegaan op de vraag of deze uitspraak ook buiten het terrein van internationale gegevensuitwisseling sporen kan trekken.

hdl.handle.net/1765/129780
Weekblad voor Fiscaal Recht
Tax Law

Boei, W., & van Eijsden, J.A.R. (2020). De introductie van het bestuurlijk rechtsoordeel in het belastingrecht. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7346. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/129780