Gezien de veelheid aan mogelijke analyses betreffende de spreiding van economische activiteit, in termen van wat (bevolking, toegevoegde waarde, keuze van sectoren), waar (globale regio’s, landen, districten, steden) en hoe (structuur in spreiding en interactie) is er een verbluffende helderheid in uitkomst van die analyse, samengevat in de volgende zes gestileerde feiten (waarvan de laatste nieuw is): § Er is ongelijkmatige spreiding ongeacht de soort economische activiteit. § Er is ongelijkmatige spreiding ongeacht het geografische aggregatieniveau. § Er is ongelijkmatige spreiding ongeacht het economische aggregatieniveau. § Er is een opmerkelijke regelmaat in de spreiding van economische activiteit. § Er is een opmerkelijke regelmaat in de interactie tussen economische centra. § Er is een opmerkelijke regelmaat in de verdeling van comparatief voordeel.