In dit onderzoek staat de tweeledige vraag centraal in hoeverre de schade van een call-optiebelegger, ingeval van aansprakelijkheid van de beursvennootschap op grond van onrechtmatige daad wegens misleiding van het beleggend publiek, voor vergoeding in aanmerking komt en op welke wijze deze schade dient te worden berekend.

A.C.W. Pijls (Arnoud) , M.J. Giltjes (Mathijs)
hdl.handle.net/1765/130417
Erasmus School of Law