Als docent of examinator ben ik nooit op de middelbare school actief geweest. Als student, met diploma's van mavo, havo, RMTuS (= tuinbouwschool) en vwo, was ik weliswaar bovengemiddeld actief, maar de meest recente ervaring is alweer 17 jaar geleden. Ik kan dus als buitenstaander een blik werpen op de eindexamens vwo en havo. Zo'n examen bestaat uit 'opgaven' (5 voor het vwo en 6 voor de havo), onderverdeeld in (doorgenummerde) 'vragen' (34 voor het vwo en 36 voor de havo). Dit onderscheid tussen opgaven en vragen is voor het onderstaande dus van belang. Om te beginnen zal ik de sterke punten van de twee examens belichten die mij bij bestudering zijn opgevallen. Daarna volgen wat kritische opmerkingen: eerst wat kleine missers, en dan mijn belangrijkste bezwaar.