De beeldenstorm in de Black-lives-matter beweging illustreert de voortdurend veranderende betekenis van het verleden. Hoewel mensen en gebeurtenissen vaak in de vergetelheid raken, kunnen herinneringen onverwachts opspelen. Het verleden is onontkoombaar. Maar steeds is er een ander verstaan in het heden, steunend op overgeleverde tradities en historische sporen. Niemand kan zich hiervan losscheuren of erboven staan, wel kunnen ze aangepast worden. De weerstand tegen deze herinterpretaties is echter groot. In Onontkoombaar verleden bespreekt Maria Grever deze fascinerende geschiedfilosofische thematiek aan de hand van de aantrekkingskracht van monumenten, standbeelden, tradities en herdenkingsrituelen, de zoektocht naar voorvaders in de geschiedschrijving, het fenomeen van Trumps alternatieve feiten, en het belang van afstand en ethische bezinning voor historisch inzicht.