Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/130463
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
Merkx, M.M.W.D. (2020). 2020, 123, (Omzet verhuur onroerende zaak telt niet mee als relevante omzet binnen de kleineondernemersregeling indien deze activiteit niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden behoort). Omzet verhuur onroerende zaak telt niet mee als relevante omzet binnen de kleineondernemersregeling indien deze activiteit niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden behoort. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/130463