Welke rol speelt kritiek binnen het bestuurskundig onderwijs? In dit artikel worden de genormaliseerde opvattingen van het huidige beleidsbestuurskundig onderwijs bevraagd. Door de zelfpresentatie van bestuurskundige opleidingen te problemati‐ seren bespreken de auteurs de dominantie van instrumentele kennis. Het artikel benadrukt het belang van kritische kennis en kritische methoden en de rol van ‘pro‐ ductieve subversiviteit’, om bestuurskundige opleidingen te herbronnen. ‘The function of education is to teach one to think intensively and to think criti‐ cally.’ In dit artikel gaan we na in hoeverre bestuurskundig onderwijs functioneert volgens deze stelling van Martin Luther King. Want hoe is het gesteld met het kri‐ tische potentieel van bestuurskundig onderwijs? Meer specifiek: wat zijn de bete‐ kenis, positie en potentie van ‘kritiek’ in bestuurskundig onderwijs? Daarbij ver‐ trekken we vanuit de assumptie dat kritisch denkvermogen in onderwijs, en dus in een pedagogische setting, geen aardige bijkomstigheid maar didactisch noodza‐ kelijk is. In dit artikel verkennen we de belangrijkste uitdagingen. We bespreken dominante opvattingen van het huidige beleidsbestuurskundig onderwijs en benadrukken het belang van kritisch bestuurskundige kennis en methoden.