Bedrijven clusteren in geografische gebieden. Dit geldt niet alleen voor bedrijvigheid in het algemeen (in de Randstad zijn meer bedrijven dan in Friesland), maar ook voor individuele bedrijfstakken (de televisie rond Hilversum, de tuinbouw in het Westland). Deze bedrijfsclustering, die verre van nieuw is, kan worden toegeschreven aan een veelheid van factoren, die geologisch (aardolie in het Midden-Oosten, diamanten in Zuid-Afrika), geografisch (de haven van Rotterdam), cultureel (Mormonen in Utah), klimatologisch (olijven uit Italië, kiwi's uit Nieuw-Zeeland) of economisch (bijvoorbeeld marktomvang: de wallen in Amsterdam, niet in Staphorst) van aard kunnen zijn.

hdl.handle.net/1765/13073
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van Marrewijk, C. (1996). Agglomeratie-effecten. Economisch-Statistische Berichten, 410–410. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13073