De voordelen van vrijhandel zijn zeer beperkt, al-thans als we de empirische schattingen van vooraanstaande economen en internationale organisaties mogen geloven. Zo worden de voordelen van liberalisatie voor de Europese Unie geraamd op ongeveer 0,5% van het bnp 1. De door het IMF geschatte positieve effecten van de GATT Uruguay Ronde zijn in dit verband, met een nog altijd schamele 1% van het wereld-bnp, een uitschieter. Hoe komt het toch dat dit onderwerp zoveel aandacht van economen, politici en de media vraagt terwijl de schattingen voor de welvaartsverbetering van handelsliberalisatie zo laag zijn? Een van de mogelijke antwoorden wordt gegeven door de Amerikaanse econoom Paul Romer: angst voor het onbekende.

,
,
hdl.handle.net/1765/13074
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van Marrewijk, J.G.M. (1996). Alles is al uitgevonden. Economisch-Statistische Berichten, 321–321. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13074