In het Rotterdamse klimaatakkoord is de ambitie verwoord om de duurzaamste haven van de wereld te worden. Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de wijze waarop verduurzamingsinvesteringen in havengebonden en industrieel vastgoed doorwerken in de vaststelling van de WOZ-waarde. Ook wordt geanalyseerd in hoeverre er fiscale incentives kunnen worden gegeven voor verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed bij de WOZ-waardering en bij de heffing van gemeentelijke belastingen.

hdl.handle.net/1765/130742
Tax Law