Na de uitbraak van het coronavirus begin dit jaar zijn grensarbeiders in onder andere België, Duitsland en Nederland geconfronteerd met een verandering in het aantal dagen dat zij doorbrengen in de werkstaat. Deze verandering kan onbedoeld negatief uitpakken door een verschuiving van het heffingsrecht van de werkstaat naar de woonstaat als gevolg van het noodgedwongen thuiswerken. Om deze situatie en andere het hoofd te bieden heeft Nederland met Duitsland en België specifieke ‘corona’-overeenkomsten gesloten, waarin overeenstemming is bereikt over de toepassing van hun belastingverdragen voor deze situaties. Deze overeenkomsten hebben niet dezelfde status als belastingverdragen. Zij binden alleen de bevoegde autoriteiten. In deze bijdrage gaan de auteurs in op de invloed van de coronarestricties op de verdeling van het heffingsrecht voor grensoverschrijdende reguliere werknemers in privaatrechtelijke dienstbetrekking.

hdl.handle.net/1765/130776
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

de Graaf, A., de Haas, N.M., & Werger, F.M. (2020). Invloed coronarestricties op heffingsverdeling voor grensoverschrijdende werknemers. Maandblad Belastingbeschouwingen, (9), 351–366. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/130776