"Alles bij elkaar beschouwd kan worden gesteld dat het relatief nieuwe vakgebied van gezondheidseconomie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het toekomstbestendig maken van de zorg door de beschikbare middelen op een zo efficiënt en eerlijk mogelijke manier in te zetten. Mondzorg is – vanuit de gezondheidseconomie bezien – tot nu toe een van de onontgonnen vakgebieden in de gezondheidszorg geweest, maar kan zich verheugen in een toenemende belangstelling en populariteit. Het beschikbaar hebben van kosteneffectiviteitsonderzoeken kan de mondzorg mogelijk sterken in toekomstige onderhandelingen als het gaat om de allocatie van middelen."

doi.org/10.5177/ntvt.2019.06.19015, hdl.handle.net/1765/130777
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde

Poley, M., & Vermaire, J. H. (2019). Economische evaluaties aan de tand gevoeld: belang en toepassing in de mondzorg. Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 126(6), 325–330. doi:10.5177/ntvt.2019.06.19015