Een van de problemen waar de economische wetenschap al geruime tijd mee worstelt is het gelijktijdig bestaan van economisch ontwikkelde regio’s en minder ontwikkelde regio’s. Waarom is het ene land verder ontwikkeld dan het andere? Het vakgebied van de ontwikkelingseconomie heeft deze vraag als hoofdthema van onderzoek. Nog steeds is er geen afdoende verklaring voor dergelijke verschillen in ontwikkelingsniveau.2 Niet alleen is er geen onomstreden theorievorming om de allerarmste landen door overheidsbeleid op te stuwen in de vaart der volken, maar ook als de economische ontwikkelingen voorspoedig zijn, zoals bij een aantal landen in zuidoost Azië, is een goede verklaring niet voorhanden. Dit komt de reputatie van de economische wetenschap in het algemeen, en van de ontwikkelingseconomie in het bijzonder, niet ten goede.

,
,
Rijksuniversiteit Groningen
hdl.handle.net/1765/13080
Erasmus School of Economics

Brakman, S., & van Marrewijk, C. (1995). Megalopolis of mezzogiorno: lokatie en handel in de wereldeconomie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13080