Naar aanleiding van het Eumedion-symposium van 17 november 2017 bespreekt de auteur recente ontwikkelingen in het Nederlandse corporate governance-landschap, specifiek de mogelijkheden voor beursvennootschappen om zich te beschermen tegen een ongewenste overname. In dat kader wordt onder meer ingegaan op het agenderingsrecht van aandeelhouders, de aangekondigde invoering van de bedenktijd en de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.

, , , ,
doi.org/10.5553/MvO/245231352018004102001, hdl.handle.net/1765/130973
Maandblad voor ondernemingsrecht
Corporate and Financial Law

Keijzer, T. (2018). Extra bescherming van Nederlandse beursondernemingen: noodzaak of hypocrisie? Verslag van het Eumedion-symposium 2017. Maandblad voor ondernemingsrecht, 3(1), 1–9. doi:10.5553/MvO/245231352018004102001