Additional Metadata
Keywords corporate governance, Verenigd Koninkrijk, onafhankelijkheid van commissarissen, diversiteit, stakeholdersbenadering, interne audit
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/MvO/245231352018004506005, hdl.handle.net/1765/130977
Journal Maandblad voor ondernemingsrecht
Organisation Corporate and Financial Law
Citation
Koster, H. (2018). Corporate governance in het Verenigd Koninkrijk in beweging. Maandblad voor ondernemingsrecht, 2018(5 & 6). doi:10.5553/MvO/245231352018004506005