, , , ,
doi.org/10.5553/Contr/156608932018020002003, hdl.handle.net/1765/130978
Contracteren. Tijdschrift voor de Contractspraktijk
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Schelhaas, H., & Spanjaard, J. H. M. (2018). Beeindigingsbedingen zijn helemaal het einde, of toch niet?. Contracteren. Tijdschrift voor de Contractspraktijk, 2018(2), 46–53. doi:10.5553/Contr/156608932018020002003