In deze bijdrage beantwoorden de auteurs de vraag of het wenselijk is om de (algemene) gedragsnormen die onder meer voortvloeien uit de jurisprudentie in Boek 2 BW te codificeren. Voor de beantwoording van deze vraag zullen onder meer de gedragsnormen uit de Companies Act 2006 aan de orde komen.

, , , ,
doi.org/10.5553/MvO/245231352018004809003, hdl.handle.net/1765/130980
Maandblad voor ondernemingsrecht
Corporate and Financial Law

Koster, H., & Thomae, L. (2018). De codificatie van gedragsnormen in het Nederlandse rechtspersonenrecht: een gewenste ontwikkeling?. Maandblad voor ondernemingsrecht, 2018(8-9). doi:10.5553/MvO/245231352018004809003