Dat overgewicht gezondheidsrisico’s zoals hartkwalen en suikerziekte met zich meebrengt, wordt door onder andere de WHO geclaimd maar door anderen juist ontkend. Toch vormt het idee van een ‘obesogene samenleving’ de kern van het huidige overgewichtbeleid in Nederland. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat ‘de gezonde keus gemakkelijk is’. Het blijft de verantwoordelijkheid van de burger om ‘de gezonde keus’ te maken. Bezien vanuit het heersende medisch paradigma is hierbij sprake van evenwichtige interventies. Een kritische analyse van dat paradigma roept hierover echter twijfel op. De onzekerheid van de medische kennis, het ontbreken van effectieve interventies en het meewegen van stigmatisering als negatieve bijwerking van het beleid vragen om serieuze heroverweging van het overgewichtbeleid. zeker in relatie met de noodzaak van transparantie in een democratische rechtsstaat.

, , , ,
doi.org/10.5553/Bk/092733872018027001004, hdl.handle.net/1765/130981
Bestuurskunde
Erasmus School of Law

Pieterman, R. (2018). Verantwoordelijkheid en voorzorg bij 'de overgewichtepidemie'. Onzekerheid en transparantie bij preventief leefstijlbeleid. Bestuurskunde, 27(1), 32–44. doi:10.5553/Bk/092733872018027001004