In Nederland kan men sneller een zorginstelling beginnen dan een snackbar. Dit komt, omdat de huidige toelatingseisen niet specifiek gericht zijn op de kwaliteit van zorg. Bovendien is niet iedere zorginstelling in beeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast laten de cijfers een toename zien van de bedragen die gemoeid zijn met zorgfraude door zorginstellingen.
Dit zijn kort gezegd de belangrijkste redenen om de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en het Uitvoeringsbesluit WTZi deels te vervangen door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (AWtza).