Deze bijdrage behandelt de aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel en gaat in op de bepalingen over het intern toezicht in het Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza en het aangekondigde wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders.