Op 13 december 2019 is het langverwachte besluit van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd waarin beleid is opgenomen hoe de Belastingdienst omgaat met het Spaanse voetbalmakelaar-arrest van het Hof van Justitie. In deze bijdrage bespreken de auteurs dit besluit en gaan zij onder andere in op de vraag of met het Spaanse voetbalmakelaar-arrest (en het daaruit voortvloeiende besluit) voldoende is uitgekristalliseerd op welke manier persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen binnen EU-verband in aanmerking genomen moeten worden.

hdl.handle.net/1765/131063
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

van Poppel, J., & Ros, E.W. (2020). Besluit pro-rata-tegemoetkoming buitenlandse belastingplichtigen: het wachten beloond?. Maandblad Belastingbeschouwingen, (Jaargang 89), 196–204. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131063