Het Hof van Justitie (hierna: HvJ) beslist in onderhavige zaak dat het lidstaten vrijstaat om criteria vast te stellen om de heffingsbevoegdheid tussen hen te verdelen. Indien er door de toepassing van een bilateraal verdrag en de daarin opgenomen aanknopingspunten een verschil in behandeling ontstaat, kan dit geen verboden belemmering in de zin van artikel 18 jo. artikel 21 VWEU opleveren.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/131070
Journal NLFiscaal
Organisation Tax Law
Citation
van Poppel, J. (2020). NLF 2020, NLF 2020/1176, (Italiaanse pensioenregeling niet discriminatoir voor geëmigreerde Italianen). Italiaanse pensioenregeling niet discriminatoir voor geëmigreerde Italianen, 21, 30–31. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131070