This study examines the extent to which municipalities aim for their own approach to tackling decentralization in the social domain by 2015 by looking at municipal practice. Initially exploring a large number of municipalities and then in-depth looking at a small number of municipalities that serve as case studies.

decentralisaties, participatiesamenleving, gemeenten, rijksoverheid, gedecentraliseerde eenheidsstaat, verzorgingsstaat, sociaal domein, bestuurlijke verhoudingen, financiƫle verhoudingen, overheidssturing, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning
M.J.W. van Twist (Mark) , H.J.M. Fenger (Menno)
Erasmus University Rotterdam
978-94-6332-657-5
hdl.handle.net/1765/131121
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

Nijdam, N. (2020, October 8). Sturing in 3D: Een onderzoek naar gemeentelijke sturing op de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131121