Met het oog op een goede werking van de interne markt zijn lidstaten op grond van Richtlijn 2015/1535 verplicht om de Europese Commissie, voorafgaand aan de omzetting in nationaal recht, te informeren over elk ontwerp voor een technisch voorschrift betreffende producten en/of diensten. Belangrijkste doel van deze kennisgevingsprocedure is voorkomen dat er nieuwe kwantitatieve beperkingen in het leven worden geroepen die het handelsverkeer ongunstig kunnen beïnvloeden. In het kader van deze Richtlijn menen verzoekers, Admiral e.a., dat de door de gemeente Wenen ingevoerde belasting op de exploitatie van wedterminals (gokkasten, die het mogelijk maken om direct deel te nemen aan een weddenschap) aan te merken is als een technisch voorschrift in de zin van artikel 1, lid 1, onderdeel f, Richtlijn 2015/1535, die voorafgaand had moeten worden meegedeeld aan de Commissie. Nu de Gemeente Wenen dit heeft nagelaten, stellen zij zich op het standpunt dat de litigieuze belasting niet mag worden geheven. Het Hof van Justitie concludeert echter dat een nationale fiscale bepaling die een belasting op de exploitatie van wedterminals invoert geen technisch voorschrift is in de zin van artikel 1 Richtlijn 2015/1535. De belasting kan zodoende in stand blijven.

hdl.handle.net/1765/131172
NLFiscaal
Tax Law

van Poppel, J. (2020). NLF 2020, NLF 2020/2321, (Weense belasting op exploitatie wedterminals geoorloofd). Weense belasting op exploitatie wedterminals geoorloofd, 44, 33–35. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131172