Roel van Steensel en Thoni Houtveen doen verslag van een literatuurstudie naar kenmerken van effectief onderwijs in begrijpend lezen. Ze laten zien dat in dit onderwijs systematisch wordt gewerkt aan kennisopbouw en woordenschat, dat leerlingen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen en leren over structuurkenmerken, dat leerlingen leren om leesstrategieën flexibel toe te passen, dat leerlingen worden uitgedaagd om te discussiëren over teksten, dat lezen en schrijven worden geïntegreerd en dat de (intrinsieke) motivatie om te lezen wordt aangewakkerd. Ook lijkt het belangrijk om aandacht te hebben voor de wijze van toetsing (bijvoorbeeld niet alleen summatief maar ook formatief toetsen) en voor differentiatie. Naar die laatste kenmerken is echter nog meer onderzoek nodig.

,
hdl.handle.net/1765/131180
Levende Talen Tijdschrift
Department of Psychology

van Steensel, R., & Houtveen, A.A.M. (2020). De vele kanten van leesbegrip: Verslag van een literatuurstudie naar kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 3–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131180